Как да изберем материалите и вида на топлоизолацията?
 1. Размер - Ако избирате плочите по размер, трябва да знаете, че това не е от значение за топлоизолацията. Тези с по-малък размер ще изискват употребата на повече дюбели.
 2. Плътност – Колкото по-голяма е плътността на EPS, толкова по се понижава неговата топлопроводимост, както и коефициента на паропроникване.
 3. Топлопроводимост – Най-важния компонент за избора на типа топлоизолация! По-добрият изолационен материал има по-ниска стойност на топлопроводимост!

  ВАЖНО! Коефициент на паропроникване – XPS има нисък коефициент на паропропускливост, което го прави подходящ за излоция на бетонни плочи, колони и стени. Невъзможността му да пропуска водните пари, може да е причина за появяването на мухъл и конденз в помещения на тухлени сгради!

 4. Сила на натиск при 10% изменение – От този % зависи, колко лесно може да бъде деформирам. Колкото по-мек е един материал, толкова по-лесно се деформира. От посочените материали XPS е най-твърд.
 5. Водопоглъщаемост – Процентното съотношение, колко вода се поема от 1 куб/м от даден материал. Тъй като водата е добър проводник на топлина, се използват водоотблъскващи мазилки, с които платната се измазват.

  ВАЖНО! - Ниво/Клас на горимост – материалите XPS и EPS са самозагасящи се, но при излагане на открит огън поддържат горенето. Единствено каменната вата е негорима, тъй като при излагане на висока температура тя се разтопява!

 6. Оформяне на ръбовете зависи от умението на работниците, които поставят изолацията. Това е така, поради липсата им при EPS и каменната вада.
 7. ЦЕНАТА – Ние знаем, че тя е от водещо значение! Но нашият съвет е да разглеждате топлоизолацията като дългосрочна инвестиция.