Вътрешна или външна топлоизолация ?

Ще направим сръвнение между двата вида изолация и комбинациите между тях , за да видим техните плюсове и минуси.

Външна топлоизолация:

+ Напълно са прекъснати термомостовете, и загубата на топлина през тях е елиминирано

+Точката на конденз е извън стената и е намалена корзията на арматурата в бетонните елементи

+ Възможността за проникване на влага отвън е напълно елиминирана

+ Не се отнема от вътрешното пространство на стаите

+ Стените акумулират част от топлината и съответно помещенията изстиват по-бавно след прекъсване на затоплянето през зимата

+ Изстиването на затопления въздух става плавно през стената и се елиминира предпоставката за образуване на влага от вътрешната страна на стените

+ През летния сезон е намалено значително загряването на стените от яркото слънце през деня и по този начин се потдържа по – хладна температура през нощта

+  При монтажа на изолацията живущите в сградата не са притеснени от присъствие на работници в жилищните помещения

+ С поставянето на външна изолация се обновява облика на фасадата

-  Цената на външната топлоизолация е по скъпа от вътрешната

-  Изисква се допълнително монтаж на скеле или работа с алпинисти

-  Монтажа на изолацията е значително по - труден заради големите площи които трябва да се изравняват особенно когато това трябва да се прави на голяма височина с алпинисти

-  Монтажа е в зависимост от метереологичните прогнози заради работата на открито

-  Поради факта че изолационните материали са с по – ниска плътност съществува риск от умишлена повреда на фасадата

                Заключение: Това е най – често използвания  начин за монтаж на топлоизолация на  сгради, средата за живот е значително по - благоприятна зради липсата на мухъл в помещенията, удължава се живота на самата сграда заради намалената корозия и ограниченото проникването на влага и течове през стените, обновява се облика на сградите особено ако те са по – стари и има увредена мазилка по фасадата, по - високата цена на външната изолация е зяради сложността на работата при по големи фасади, допълнителната необходимост от монтаж на скеле или работа с алпинисти,  както и поради факта че работата е със сезонен характер. Разбира се, при многофамилните сгради организацията е най трудното нещо, но за да има 100% ефективност  от изолацията е необходима топлоизолация на цялата сграда, защото само така са прекъснати всички термомостове, загубите са значително по- малки когато са изоларани и общите части на сградата които винаги оставят на последно място, по този начин заедно ще спрем  неприятните „кръпки” по фасадите.  

Изолация  тип  „сандвич” - стена/изолация/стена:

+ Този тип изолация има всички плюсове на външната топлоизолация

+ Изолацията е напълно защитена от механична повреда

-  Приложението е възможно единствено при строителство на нови сгради

-  Много често работниците си спестяват залепването на топлоизолацията и тя се свлича с течение на времето

-  Заради риска от обледеняване  външната стена обикновено е само от плътни тухли, без мазилки като по този начин се ограничава външния облик на сградата

Заключение: Този метод  на топлоизолация е приложим  единствено при текущо строителство на сграда, има всички предимства на външната изолация с единственото изискване по дебелата част от зида да е от вътрешната страна. Много по – често се среща във Великобритания заради по умерените зимни температури, а и заради традиционния външен вид на къщите там . В България се прилага като допълнително разнообразие когато се търси ефекта и красотата от традиционната зидария. Препоръчва се за изолация на стени с южно или югозападно изложение. Разновидност на този тип изолация е когато празнината между двата зида се запълва със смес от насипна вата и течна смола.

Комбинирана изолация, вътрешна и външна:

+ Напълно са прекъснати термомостовете, и загубата на топлина през тях е елиминирано

+ Възможността за проникване на влага отвън е напълно елиминирана

+ През летния сезон е намалено значително загряването на стените от яркото слънце през деня

+ С поставянето на външна изолация се обновява облика на фасадата

-  При по – добра вътрешна изолация има опасност точката на конденз да е изместена във стената или близо до вътрешната изолация, по този начин може да се образува конденз и да се увеличи корзията на арматурата в бетонните елементи

-  Стените не акумулират цялата част от топлината и съответно помещенията изстиват по - бързо след прекъсване на затоплянето през зимата

-  Отнема се от вътрешното пространство на стаите

-  При монтажа на изолацията живущите в сградата трябва да се съобразяват с присъствие на работници в жилищято, съпътствано със нуждата от преместване на мебели и багаж

-  Комбинираната изолация има всички минуси на външната топлоизолация

-  Цената на комбинираната вътрешна и външната изолация е най – скъпия начин за топлоизоларането на едно помещение

Заключение:  Този тип топлоизолация е най – скъпия възможен, обикновено се използва като презастраховка което може да създаде големи проблеми след появата на мухъл в последтвие ако не е направена разумно вътрешната топлоизолация. Когато се слага гипскартон в едно помещение много често вътрешната топлоизолация от  минерална вата се слага просто ей така „защото това са външни стени”, а пък ватата е сравнително евтина и ще топли допълнително. Разновидност на този тип изолация са готовите блокчета от NEOPOR или EPS при които обаче точно е изчислено съотношението в дебелините на външната и вътрешна изолация за максимална енергийна ефективност без да има опасност от появата на влага в помещенията. Те се използват за строителство на нови сгради и високата им цена се компенсира от бързия им и опростен начин на работа. 

Вътрешна топлоизолация

+  Цената на вътрешната топлоизолация е много по - евтина от външната

+  Монтажа не зависи от метереологичните прогнози

+ Не се изисква допълнително монтаж на скеле или работа с алпинисти

+  Монтажа на изолацията е значително по - лесен заради малките площи които трябва да се изравняват

-  Не са прекъснати термомостовете, и загубата на топлина през тях не е елиминирано

-  Точката на конденз е близко до вътрешната част стената като по този начин затоплянето на стените е прекратено и обледеняването им води до  корозия на арматурата в бетонните елементи и бързото им разрушаване

-  Възможността за проникване на влага отвън не е прекратена

- Отнема се от вътрешното пространство на стаите

-  Стените не акумулират част от топлината и съответно помещенията изстиват по - бързо след прекъсване на затоплянето през зимата

 -  Изстиването на затопления въздух става рязко  и съществува опастност от овлажняване под изолацията

-   През летния сезон загряването на стените от яркото слънце през деня не е спряно и те продължават да отдават топлина през нощта

-  Поради факта че изолационните материали са с по – ниска плътност съществува риск от повреда на изолацията при допир или неволен удар

-  При монтажа на изолацията живущите в сградата трябва да се съобразяват с присъствие на работници в жилищято, съпътствано със нуждата от преместване на мебели и багаж

-  С поставянето на вътрешна изолация не се променя облика на фасадата

Заключение: Вътрешната изолация е подходяща за топлоизолация на сгради при които е необходимо бързо затопляне на въздуха вътре, но трябва да се има в предвид, че след спиране на уредите за отоплението изстиването на въздуха става също толкова бързо, за топлоизолация на мазета, на жилищни сгради които са паметници на културата или на отделни стени при които няма друга възможност, пр. Ограничен достъп до външната стена. Монтаж  на вътрешна топлоизолация е подходящ за подове заради по – комфортното усещане от топлия под  или тавани когато температурната разлика с помещението отгоре  малка. Вътрешна топлоизолация на стени може да се прави в краен случай но да бъде много точно изчислена точката на конденз и с изискването да се осигури много добра вентилаци,я за да се предотврати образуването на влага по стената. Не се препоръчва монтаж на вътрешна топлоизолация на стени които са застрашени от обледеняване , защото процеса на разрушаването на такъва стени е многократно по бърз. Обикновено вътрешна топлоизолация се препоръчва  от „майстори”  като по този начин те си улесняват работата свързана с изправяне на стените, а и е възможност за допълнителни доходи. 

Разлика между вътрешната и външната топлоизолация:

 

θ12– точка на оросяване /конденз/- образува се при 60% влажност и температура 12 ºC

θпом – температура в помещението

θВ – външна температура

 

Съвет: Не се доверявайте на анонимни „майстори” подведени от ниските цени,  непрестанно ни се налага да поправяме поразиите на недобросъвестни работници, връзката с които е един отдавна заличен телефонен номер. Обърнете се към  професионалисти, които са инвестирали средства и време за развитие на професията си.

Знаем,  че добре свършената работа и добрата дума са най  - голямата  реклама, защото Доброто име се гради с години, а се губи за миг!